Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 164
Макреш, 21.05.2018

ОТНОСНО: Насрочване на втори тур за частичен избор на кмет на община Макреш, Област Видин

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАКРЕШ

 

РЕШЕНИЕ № 164- МИ Макреш, 21.05.2018 г.

 

ОТНОСНО: Насрочване на втори тур за частичен избор на кмет на община Макреш, Област Видин

 

Днес, 21.05.2018 г., в 01.30 часа. Общинската избирателна комисия, на основание чл.87, ал.1, т.29, във връзка с чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените обобщени данни от изчислителния пункт към ОИК – Макреш

 

Р Е Ш И :

  

НАСРОЧВА ВТОРИ ТУР ЗА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР НА КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ НА 27.05.2018 г. МЕЖДУ:

 

 1. МИТКО ЛЕВЧЕВ АНТОВ, издигнат от „Българска социалистическа партия“,

получил 340 бр.  действителни гласове.

 

 1. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ, независим кандидат от Инициативен комитет Веселин Димитров Велков, получил 227 бр. действителни гласове.

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и е неразделна част от протокола на ОИК.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      СЕКРЕТАР:

/Петър Тодоров /                                                            /Лиляна Митова/

Председател: Петър Ванчев Тодоров

Секретар: Лиляна Стоянова Митова-Кьосашка

* Публикувано на 21.05.2018 в 18:14 часа

Календар

Решения

 • № 173 / 27.05.2018

  относно: Избор на кмет на община Макреш втори тур

 • № 172 / 27.05.2018

  относно: Обявяване край на изборния ден в община Макреш

 • № 171 / 27.05.2018

  относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на частични избори за кмет на община Макреш втори тур на 27.05.2018 г. в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения