18.10.2023

Обучение СИК

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии и подвижната секционна избирателна комисия за провеждане изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ще се проведе на 20.10.2023г./петък/ от 10.00ч. в сградата на Народно читалище "Мито Марков- 1912"- с.Макреш, с административен адрес: с.Макреш, общ.Макреш, обл. Видин, ул. ”Георги Бенковски” № 104 А.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

12.10.2023

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИ

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-711/10.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Макреш, област Видин, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за общински съветници и кметове в община Макреш, на 29.10.2023 г., както следва:

 

12.10.2023

Съобщение

ОИК - Макреш обявява секцията на територията на изборен район № 0525 - Макреш за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, както следва:

За населените места в Община Макреш:

  • Избирателна секция № 052500006 - с. Раковица, читалище "Надежда", ул. ”Четвърта” № 9

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателната секция в изборния ден, могат да подават заявки на телефони: 094/600 356, моб.тел 0887771933 и на е-mail: [email protected] или на адрес: с.Макреш, Община Макреш, обл-Видин, ул."Георги Бенковски" 88. В деня на провеждане на изборите заявки се приемат от 6.00 ч. до 19.00 часа.

При подадена заявка, общината осигурява автомобил за транспортиране до избирателната секция.

11.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия в община Макреш , област Видин,  информира избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма  чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес до 14 октомври 2023г.

18.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Макреш ще приема предложения за регистрация на кандидатски листи от регистрираните в ОИК - Макреш партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. всеки календарен ден от 19.09.2023 г. до 26.09.2023 г. (включително) от  9.00 ч. до 17.00 ч.

09.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Макреш  приема  заявления за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. всеки календарен ден от 09.09.2023 г. до 18.09.2023 г. (включително) от  9.00 ч. до 17.00 ч .

още съобщения

Календар

Решения

  • № 62-МИ / 10.01.2024

    относно: Процесуалното представителство на ОИК - Макреш пред Административен съд Видин по административно дело № 278/2023г.

  • № 61-МИ / 21.12.2023

    относно: констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет и уведомяване на ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет

  • № 60-МИ / 06.11.2023

    относно: жалба от Андрей Митев Андреев – кандидат за общински съветник от Коалиция БСП за България

всички решения