Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 173
Макреш, 27.05.2018

ОТНОСНО: Избор на кмет на община Макреш втори тур

РЕШЕНИЕ

№ 173/27.05.2018 г.

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община МАКРЕШ, район 0525

област ВИДИН

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

 

Днес, 27.05.2018 г., в 23.00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община МАКРЕШ, район 0525, област ВИДИН, на втори тур

МИТКО ЛЕВЧЕВ АНТОВ

 

ЕГН ......................, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ,

 

получил 624 действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

Председател: Петър Ванчев Тодоров

Секретар: Лиляна Стоянова Митова-Кьосашка

* Публикувано на 27.05.2018 в 23:55 часа

Календар

Решения

  • № 173 / 27.05.2018

    относно: Избор на кмет на община Макреш втори тур

  • № 172 / 27.05.2018

    относно: Обявяване край на изборния ден в община Макреш

  • № 171 / 27.05.2018

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на частични избори за кмет на община Макреш втори тур на 27.05.2018 г. в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения