Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 172
Макреш, 27.05.2018

ОТНОСНО: Обявяване край на изборния ден в община Макреш

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАКРЕШ

РЕШЕНИЕ
№172-МИ/27.05.2018 г.

Макреш, 27.05.2018 г.

 

ОТНОСНО: Обявяване край на изборния ден в община Макреш

На основание чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, ОИК – Макреш

 

РЕШИ:

 

ОБЯВЯВА край на изборния ден в община Макреш в 20.00 ч. на 27.05.2018 г.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в три дневен срок пред Централната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      СЕКРЕТАР:

/Петър Тодоров /                                                            /Лиляна Митова/

Председател: Петър Ванчев Тодоров

Секретар: Лиляна Стоянова Митова-Кьосашка

* Публикувано на 27.05.2018 в 20:32 часа

Календар

Решения

  • № 173 / 27.05.2018

    относно: Избор на кмет на община Макреш втори тур

  • № 172 / 27.05.2018

    относно: Обявяване край на изборния ден в община Макреш

  • № 171 / 27.05.2018

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на частични избори за кмет на община Макреш втори тур на 27.05.2018 г. в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения