Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 98
Макреш, 03.11.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

Упълномощава Ваня Иванова Василева, ЕГН **********, л.к. № ********* издадена на **.**.****г. от МВР Видин – секретар на ОИК Макреш, Бисерка Тодорова Иванова, ЕГН **********, л.к. № *********, издадена на **.**.****г. от МВР Видин – член на ОИК Макреш и Пирин Симеонов Луканов ЕГН **********, л.к. № *********, издадена на **.**.****година от МВР Видин – член на ОИК Макреш със следните правомощия:

Да предадат избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 06.11.2019 година. в ГД „ГРАО” – Видин.

Да подпишат приемо-предавателен протокол за предаването на списъците за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

Решението да се изпрати на Община Макреш, област Видин.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението да се обяви на таблото на ОИК Макреш и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 04.11.2019 в 01:30 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения