Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 94
Макреш, 03.11.2019

ОТНОСНО: Жалба подадена от Цветомир Красимиров Николов

В ОИК – Макреш е постъпила  жалба с Вх. № 10/03.11.2019 г.  в 16,52 часа . от регистъра на жалбите и сигналите на ОИК – Макреш, подадено от   Цветомир Красимиров Николов  .

В жалбата  се сочи, че в СИК Раковица  бил лицето   Николай Николов избран за общински съветник  и бил упражнил правото си на глас и като придружител , но не е посочено в коя секция . 

След извършена проверка в СИК №052500006 в с.Раковица , членовете заявиха , че  Цветомир Николов и Николай Николов са били извън секцията където имали пререкания .

Общинска избирателна комисия – Макреш разгледа жалбата и счита, че изложеното не представлява деяние, нарушаващо разпоредби на изборното законодателство и не е от компетентността на ОИК.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия  - Макреш  

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх.№10/03.11.2019 година Цветомир Красимиров Николов

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 03.11.2019 в 19:36 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения