Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 91
Макреш, 03.11.2019

ОТНОСНО: Сигнал подаден от Цветомир Красимиров Николов общински съветник и Лило Рачев Петков застъпник на ПП ГЕРБ до ЦИК

В ОИК – Макреш е постъпила по имейла от ЦИК жалба с Вх. № 7/03.11.2019 г.  в 14,30  часа от регистъра на жалбите и сигналите на ОИК – Макреш, подадено от Цветомир Красимиров Николов  и Лило Рачев Петков  относно отправени заплахи спрямо тях.

При подаване на жалбата в общинската избирателна комисия присъстваха 7 члена на  комисията. По време на подаване на жалбата не са извършени посочените в жалбата твърдения от  Ралица Пламенова Рачева експерт в ОИК.

ОИК – Макреш разгледа постъпилата жалба и счита , че не е установено  деяние, нарушаващо разпоредби на действащото законодателство.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия  -Макреш  

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от  Вх. № 7/03.11.2019 г.  от Цветомир Красимиров Николов  и Лило Рачев Петков    .

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 03.11.2019 в 17:04 часа

Календар

Решения

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

  • № 97 / 03.11.2019

    относно: Определяне на членове на ОИК Макреш, във връзка с транспортирането на книжата и материалите до ЦИК и тяхното предаване на ЦИК.

всички решения