Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 90
Макреш, 03.11.2019

ОТНОСНО: Сигнал подадена от Галя Рачева до ЦИК

 

В ОИК – Макреш е постъпила по имейла от ЦИК жалба с Вх. № 6/03.11.2019 г.  в 15,00  часа от регистъра на жалбите и сигналите на ОИК – Макреш, подадено от Галя Рачева  .

В сигнала подадена по имейл до ЦИК  на 02.11.2019 година се съдържат данни за евентуални нарушения   в изборният ден . В самата жалба не се съдържат конкретни твърдения спрямо конкретни лица .

ОИК – Макреш разгледа постъпилата жалба и счита , че не е установено  деяние, нарушаващо разпоредби на действащото законодателство.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия  -Макреш  

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от  Вх. № 6/03.11.2019 г.   Галя Рачева .

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

 

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 03.11.2019 в 16:57 часа

Календар

Решения

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

  • № 97 / 03.11.2019

    относно: Определяне на членове на ОИК Макреш, във връзка с транспортирането на книжата и материалите до ЦИК и тяхното предаване на ЦИК.

всички решения