Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 86
Макреш, 03.11.2019

ОТНОСНО: Жалба подадена от Лило Петков застъпник на ПП ГЕРБ

В ОИК – Макреш е постъпила жалба с Вх. № 2/03.11.2019 г.  в 10,47  часа от регистъра на жалбите и сигналите на ОИК – Макреш, подадено от Лило Рачов Петков – застъпник на ПП ГЕРБ.

В жалбата  се сочи ,че няма ред и дисциплина в СИК –Макреш, пускали се гласоподаватели на групи  по 5-6 човека, не се спазва чл.204 от ИК по специално допускат се хора  за гласуване с придружители избран общински съветник.  Председателя на СИК не разрешавал комисията да вземе решение.

Не се посочват конкретно лице и неговия придружител и в колко часа се твърди че е извършено нарушение.

Проверката е извършена от Полина Сашова Башлийска – председател на ОИК, Анелия Ванкова Кръчкина – член на ОИК и Георги Михайлов Гергов – член на ОИК

След извършена проверка в 11:30 часа в СИК №052500001 в с. Макреш се установи, че  няма спорове в СИК, а несъгласие  от страна на упълномощен представител на ПП ГЕРБ - Кръстан Борисов Кръстев с действията на СИК относно  доказване невъзможността на избирателите да упражнят правото си на глас сами и искането на документи за това .

На СИК бе  указано при провеждане на изборите в изборният ден да  спазват разпоредбите на Изборния кодекс и Методическите указания  и реда в избирателната секция.

Общинска избирателна комисия –Макреш разгледа жалбата и счита, че изложеното не представлява деяние, нарушаващо разпоредби на действащото законодателство.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия  -Макреш  

 

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх.№2/03.11.2019 година от  Лило Рачев Петков застъпник на  ПП ГЕРБ.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 03.11.2019 в 16:53 часа

Календар

Решения

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

  • № 97 / 03.11.2019

    относно: Определяне на членове на ОИК Макреш, във връзка с транспортирането на книжата и материалите до ЦИК и тяхното предаване на ЦИК.

всички решения