Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 85
Макреш, 01.11.2019

ОТНОСНО: Замяна на застъпници от ПП ГЕРБ

В ОИК – Макреш е постъпило Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на община в изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03 ноември 2019 г. с рег. № 4/31.10.2019 г. и рег. № 5/01.11.2019 г. от регистъра на застъпниците на ОИК – Макреш, подадено от Николай Вълчев Ненчев – преупълномощен от Владимир Цветанов Тошев областен кординатор на ПП ГЕРБ.

Към заявлението са приложени: списък на хартиен и технически носител , съдържащ данни на 2 лица, предложени за замяна на застъпници на кандидатската листа; декларации Приложение №75-МИ – 2бр., Приложение №74-МИ и пълномощно.

 

ОИК – Макреш разгледа постъпилото заявление и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117 - 122 от ИК и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Макреш

РЕШИ:

ЗАЛИЧАВА  Калоян Валериев Петков и Мито Ганов Кръстов, като застъпници и  анулира техните удостоверения.

РЕГИСТРИРА Лило Рачов Петков и Невенка Стоянова Найденова, като застъпници на ПП ГЕРБ за кмет на община на  втори тур на 03 ноември 2019 г.

На регистрираните застъпници да се издадат удостоверение.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:20 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения