Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 83
Макреш, 01.11.2019

ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ РЕШЕНИЯ № 73, № 74, № 75 от 28.10.2019 г.

Днес, 31.10.2019 г., в 16.30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 459 ал.1 от Изборния кодекс и Писмо изх.№ МИ-15-1327/31.10.2019 г на ЦИК като взе предвид, че в решенията си за избор на кметове на кметства и общински съвет,  както и за допускане до участие на втори тур, не е посочила органа, пред който се обжалват и срока , намира, че следва да допълни същите със следния текст „ Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Видин в 7 дневен срок от обявяване му.“

 

Р Е Ш И :

 

ДОПЪЛВА РЕШЕНИЯ № 73, № 74, № 75  от 28.10.2019 г. със следния текст „ Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Видин в 7 дневен срок от обявяване му.“

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 01.11.2019 в 16:34 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения