Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 8
Макреш, 10.09.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии На основание чл. 87, ал.1 т.1 и т.34 от ИК, ОИК-Макреш , Решение на ЦИК Общинска избирателна комисия- Макреш

                                                          Р  Е  Ш  И :

                 Комисията определя  броя на членовете на секционните избирателни комисии както следва:

 1. СИК 052500001 – село Макреш, читалище „Мито Марков“, ул.“Георги Бенковски“№104А – 7 броя;
 2. СИК 052500002 – село Вълчек , кметството, ул.“Четвърта“ №3 - 5 броя;
 3. СИК 052500003 – село Толовица, кметството ,ул.“Ленин“№20 -  5 броя;
 4. СИК 052500004 – село Цар Шишманово, кметството ул.”Георги Димитров ” №49 – 5 броя;
 5. СИК 052500005 – село Подгоре , кметството ул.”Ленин” №1 - 5 броя;
 6. СИК 052500006 – село Раковица, читалище „Надежда“, ул.“Четвърта“№ 9 - 7 броя;
 7. СИК 052500007 – село Киреево, Пенсионерски клуб, ул.”Втора” №32 – 5 броя;

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението да се изпрати на Община Макреш

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 11.09.2019 в 11:48 часа

Календар

Решения

 • № 100 / 08.10.2021

  относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

 • № 99 / 06.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 98 / 03.11.2019

  относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения