Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 69
Макреш, 26.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на политическа партия АТАКА в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В ОИК – Макреш е постъпил списък на упълномощени представители на политическа партия АТАКА в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в изборен район 0525 - Макреш, с вх. № 112/26.10.2019 г. на ОИК – Макреш, подадено Борис Иванов Кръстев - упълномощен представител на политическа партия АТАКА. Към заявлението са приложени списък с 8 упълномощени представители и пълномощно.

ОИК – Макреш разгледа постъпилия списък и след извършена проверка прецени, че  не са изпълнени изискванията на чл. 124, ал. 1 от Изборния кодекс и не следва да публикува списък с 8 упълномощени представители на политическа партия АТАКА, тъй като партията не е регистрирала кандидати за участие в местните избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 124, ал. 1 във връзка с ал. 4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Макреш

РЕШИ:

НЕ ПУБЛИКУВА списък с 8 упълномощени представители на политическа партия АТАКА в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 26.10.2019 в 17:55 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения