Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 68
Макреш, 26.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници от ПП ГЕРБ

В ОИК – Макреш е постъпило Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. с рег. № 3/26.10.2019 г. от регистъра на застъпниците на ОИК – Макреш, подадено от Николай Вълчев Ненчев – преупълномощен от Владимир Цветанов Тошев областен кординатор на ПП ГЕРБ

Към заявлението са приложени: списък на хартиен и технически носител , съдържащ данни на 8 лица, предложени за регистрация на застъпници на кандидатската листа; декларации (Приложение №75-МИ) и пълномощно.

 

ОИК – Макреш разгледа постъпилото заявление и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117 - 122 от ИК и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Макреш

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА 8 застъпници на кандидатската листа за кмет на община на ПП ГЕРБ, както следвa:

 

№ по ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

1.

Калоян Валериев Петков

2.

Мито Ганов Кръстов

3.

Цветан Йорданов Велков

4.

Петко Николов Иванов

5.

Иван Павлунов Николов

6.

Снежана Тошова Антонова

7.

Пролетка Кирова Иванова

8.

Ивайло Рангелов ИлиевПредседател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 26.10.2019 в 15:57 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения