Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 66
Макреш, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници от Местна коалиция СДС (БЗНС, ЗНС, БДСР)

В ОИК – Макреш е постъпило Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа за кмет на община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. с рег. № 1/23.10.2019 г. от регистъра на застъпниците на ОИК – Макреш, подадено от Валери Георгиев Димитров - преупълномощен от Генади Петков Велков представител на Местна коалиция СДС (БЗНС, ЗНС, БДСР)   .

Към заявлението са приложени: списък на хартиен и технически носител , съдържащ данни на 4 лица, предложени за регистрация на застъпници на кандидатската листа; декларации (Приложение №75-МИ) и пълномощно.

 

ОИК – Макреш разгледа постъпилото заявление и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117 - 122 от ИК и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Макреш

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА 4 застъпници на кандидатската листа за кмет на община на Местна коалиция СДС (БЗНС, ЗНС, БДСР), както следвa:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

 
 
 

1

Цека Лалова Вълкова

 

2

Петър Петков Трифонов

 

3

Йошка Стоянова Вълчева

 

4

Капка Марчова Маркова

 

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:29 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения