Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 59
Макреш, 17.10.2019

ОТНОСНО: Замяна на членове в СИК с. Подгоре и СИК с.Цар Шишманово в Община Макреш за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Постъпило е писмо с вх. №  86 от 16.10.2019г. на  Движение за права и свободи ДПС представлявано от пълномощника Тодор  Вълчев .

Извършена е проверка за несъвместимост на предложените лица.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т. 5 от Изборния кодекс и решение №  1029-МИ от 10.09.2019 година на ОИК - Макреш относно разпределяне и преразпределяне на местата в СИК, ОИК – Макреш

РЕШИ:

 

              ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРОМЯНА В СЪСТАВИ НА СИК, КАКТО СЛЕДВА:

 1. ОСВОБОЖДАВА Тихомир          Тончев  Атанасов от длъжността „секретар“ на СИК № 052500004 с.ЦарШишманово и анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА   Пламен Николаев Петков за „Секретар “ на СИК № 052500004 с.ЦарШишманово.

 1. ОСВОБОЖДАВА Валя Петкова Видкова от длъжността „член “ на СИК № 052500005 с.Подгоре и анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА    Илка Иванова Велкова за „член “ на СИК № 052500005 с.Подгоре

На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 17.10.2019 в 13:48 часа

Календар

Решения

 • № 100 / 08.10.2021

  относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

 • № 99 / 06.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 98 / 03.11.2019

  относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения