Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 55
Макреш, 14.10.2019

ОТНОСНО: Назначаване на подвижна секционните избирателна комисия и утвърждаване списъка на резервните членове на ПСИК в Община Макреш за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е писмо с изх. №  1711/14.10.2019год. от вр.и.д. на кмета на Община Макреш и с вх. № 77 от 14.10.2019г. по описа на OИК - Макреш, с всички изискуеми по чл.91, ал. 8 от ИК документи, включително протокол от проведени на 14.10.2019год. консултации за назначаване на ПСИК в община Макреш.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на съставите на ПСИК в община Макреш

Предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т. 5 във връзка с чл. 89, ал. 2 от Изборния кодекс и решение №1029 МИ от 10.09.2019 година на ЦИК, ОИК – Макреш

 

РЕШИ:

 НАЗНАЧАВА състава на подвижната секционна избирателна комисия за подвижна избирателна секция №052500008 за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Макреш в състав от пет члена разпределени, както следва:

 

№ на

секция

Населено място

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

052500008

 

Пепа Минкова Вълова

Председател

 

 

Марийка Бечева Тодорова

Зам.-председател

 

 

Борис Иванов Кръстев

Секретар

 

 

Иванка Станчева Иванова

Член

 

 

Йонка Николова Иванова

Член

 

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение за /Приложение 19-МИ от изборните книжа/. 

 

 Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 14.10.2019 в 18:02 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения