Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 5
Макреш, 10.09.2019

ОТНОСНО: Обявяване на населените места на територията на община Макреш, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс (ИК), § 17, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ИК във връзка с чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и информация за броя на населението към 16 юли 2019 г. – деня на обнародване на Указ №163, издаден от Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., обявена публично на интернет страницата на ГД ГРАО, Общинска избирателна комисия – Макреш

Р Е Ш И:

 1. Обявява населените места на територията на община Макреш с население над 350 души, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:
  1. с. Раковица

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 11.09.2019 в 11:43 часа

Календар

Решения

 • № 100 / 08.10.2021

  относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

 • № 99 / 06.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 98 / 03.11.2019

  относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения