Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 46
Макреш, 24.09.2019

ОТНОСНО: Теглене на жребий за определяне реда за участие на регистрираните в ОИК Макреш партии и коалиции в диспутите, организирани от регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

В изпълнение на Решение № 1097-МИ от 13.09.2019 г. на ЦИК, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 196, ал. 3 от Изборния кодекс.

Общинска избирателна комисия- Макреш 

РЕШИ:

Насрочва на 25.09.2019 година от 17.00 часа, в залата на ОИК Макреш тегленето на жребий за определяне реда за участие на регистрираните в ОИК Макреш партии и коалиции в диспутите, организирани от регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 година.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      СЕКРЕТАР:

/Полина Башлийска /                                                            /Ваня Василева/

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:52 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения