Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 44
Макреш, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на кандидати за общински съветници издигнати от ПП ВОЛЯ, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Макреш.

 Постъпило е предложение от ПП ВОЛЯ за регистрация на кандидатска листа, включваща 4 бр. кандидати за общински съветници, издигнати от ПП ВОЛЯ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Макреш. 

Подреждането на кандидати е както следва:

1

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ

2

ЙОРДАН НИКОЛОВ ЦОЛОВ

3

МИТО ИВАНОВ ВЪЛЧКОВ

4

ДАМЯН ВИТКОВ НИКОЛОВ

            Към предложението са приложени: 1.Предложение – таблица на електронен носител.; 2.Заявление-декларация по образец за всеки един от кандидатите - 4 броя.

ОИК Макреш извърши служебна проверка на адресната регистрация на кандидатите по постоянен и по настоящ адрес в ТЗ „ГРАО“ в общинска администрация Макреш. След извършването на проверката, ОИК Макреш въведе данните на кандидатите в платформата за публикуване на информация в модул „Несъответствия“. Не се установиха несъответствия.

Налице са изискванията за регистрация на кандидатската листа на 4/четири/ бр. кандидати за общински съветници издигнати от ПП ВОЛЯ, за участие в изборите за общински съветници в община Макреш в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 156-157, във връзка с чл.413 и чл.414 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия-Макреш,

                                                                  Р Е Ш И:

            РЕГИСТРИРА кандидатска листа на кандидатите за общински съветници издигнати от ПП ВОЛЯ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Макреш, както следва:

1

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ

2

ЙОРДАН НИКОЛОВ ЦОЛОВ

3

МИТО ИВАНОВ ВЪЛЧКОВ

4

ДАМЯН ВИТКОВ НИКОЛОВ

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател:                                                                        Секретар:

Полина Сашова Башлийска                                                          Ваня Иванова Василева

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:50 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения