Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 41
Макреш, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на кандидати за общински съветници издигнати от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ , за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Макреш.

Постъпило е предложение от  коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за регистрация на кандидатска листа, включваща 11 бр. кандидати за общински съветници, издигнати от  коалиция „ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Макреш.  Предложението е подписано от Николай Ангелов Николов  ,  упълномощен с пълномощно № ПНС 243-11/10.09.2019г. от Корнелия Петрова Нинова - Председател на НС на БСП и представляващ   Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Подреждането на кандидати е както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

 

 

1.      МИТКО ЛЕВЧЕВ АНТОВ

 

2.      НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

 

3.      КАТЯ ИЛИЕВА КАМЕНОВА

 

4.      ИВАН КАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ

 

5.      МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

 

6.      ПЕНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

 

7.      ИЛИНА ВАСИЛЕВА ДЕШКОВА

 

8.      ПЕРО ВЕЛКОВ ВИТКОВ

 

9.      ПЕРО РАЧЕВ ВАСИЛЕВ

 

10.  ТЕМЕНУЖКА АНДРЕЕВА ТОШЕВА

 

11.  МИТКО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ

       

 

 

                Към предложението са приложени: 1.Предложение – таблица на електронен носител.; 2.Заявление-декларация по образец за всеки един от кандидатите - 11 броя. ; 3.Заверени копия на Пълномощни с № 008/08.08.2019 г и № КО-Г 283/30.07.2019 година.

ОИК Макреш извърши служебна проверка на адресната регистрация на кандидатите по постоянен и по настоящ адрес в ТЗ „ГРАО“ в общинска администрация Макреш. След извършването на проверката, ОИК Макреш въведе данните на кандидатите в платформата за публикуване на информация в модул „Несъответствия“. Не се установиха несъответствия.

Налице са изискванията за регистрация на кандидатската листа на 11/единадесет/ бр. кандидати за общински съветници издигнати от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за общински съветници в община Макреш в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 156-157, във връзка с чл.413 и чл.414 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия-Макреш,

 

                                                                  Р Е Ш И:

 

            РЕГИСТРИРА кандидатска листа на кандидатите за общински съветници издигнати от  коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Макреш, както следва

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

 

 

1.      МИТКО ЛЕВЧЕВ АНТОВ

 

2.      НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

 

3.      КАТЯ ИЛИЕВА КАМЕНОВА

 

4.      ИВАН КАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ

 

5.      МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

 

6.      ПЕНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

 

7.      ИЛИНА ВАСИЛЕВА ДЕШКОВА

 

8.      ПЕРО ВЕЛКОВ ВИТКОВ

 

9.      ПЕРО РАЧЕВ ВАСИЛЕВ

 

10.  ТЕМЕНУЖКА АНДРЕЕВА ТОШЕВА

 

11.  МИТКО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ

       

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.
Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател:                                                                        Секретар:

Полина Сашова Башлийска                                                          Ваня Иванова Василева

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:49 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения