Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 4
Макреш, 10.09.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на мандатите при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Макреш

 

Броят на мандатите за общински съветници се определя съгласно чл. 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в зависимост от броя на населението на общината към 16 юли 2019 г. (датата на обнародване на указа на Президента на Републиката за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове). Населението на общината се определя въз основа на регистрите за населението, водени от общинските администрации в съответната община и включва всички граждани, които имат постоянен адрес на територията й  въз основа на справка от  регистрите на населението, водени в община Макреш, 

На основание чл.87 ,ал.11, т.34 от ИК  и Решение №944-МИ от 03.09.2019г. на ЦИК  ОИК-Макреш

РЕШИ:

 Общинската избирателна комисия- Макреш определя 11 броя мандати за общински съветници за община Макреш , които следва да бъдат разпределени в изборите на 27 октомври 2019 година.

Копие от Решението да се изпрати на Централната избирателна комисия и на Кмета на Община Макреш .

Решението подлежи на обжалване пред Централна Избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия- Макреш в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 11.09.2019 в 11:39 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения