Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 38
Макреш, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на община, издигнат от СДС (БЗНС, ЗНС, БДСР), за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Макреш.

Постъпило е предложение от  местна  коалиция  СДС ( БЗНС, ЗНС , БДСР) за регистрация на кандидат за кмет на община, издигнат от местна коалиция от партии СДС (БЗНС, ЗНС, БДСР) в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Макреш.

  Предложението е подписано от Генади Петков Велков,  представител на местната коалиция.

            Към предложението са приложени:

1.Предложение – таблица на електронен носител.

2.Заявление-декларация по образец за кандидата - 1 брой.

ОИК Макреш извърши служебна проверка на адресната регистрация на кандидата по постоянен и по настоящ адрес в ТЗ „ГРАО“ в общинска администрация Макреш. След извършването на проверката, ОИК Макреш въведе данните на кандидата в платформата за публикуване на информация в модул „Несъответствия“. Не се установиха несъответствия.

Налице са изискванията за регистрация на горепосочения кандидат за кмет на община, издигнат от местна коалиция  СДС (БЗНС, ЗНС, БДСР), за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 156-157, във връзка с чл.413 и чл.414 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия-Макреш,

Р Е Ш И:

            РЕГИСТРИРА Красимир Георгиев Кръстев  за кандидат   за кмет на община издигнат от  местна коалиция СДС (БЗНС, ЗНС, БДСР) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Макреш , както следва .

                                

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.
            Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател:                                                                        Секретар:

Полина Сашова Башлийска                                                          Ваня Иванова Василева

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:43 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения