Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 27
Макреш, 16.09.2019

ОТНОСНО: Разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на община Макреш

На основание чл. 87, ал.1 т.1 и т.34 от ИК, ОИК-Макреш ,  Решение  №1029-МИ от 10.09.2019 година на ЦИК и Методически указания  Приложение към Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия- Макреш

                                                          Р  Е  Ш  И :

                Общинска избирателна комисия –Макреш   разпределя местата в  секционните избирателни комисии  и техните ръководства  както следва:

Определя съставите на СИК както следва:

Общия брой на членовете на СИК е 39 броя, в това число 7 броя председатели, 7 броя секретари , 7 броя заместник председатели и 18 броя членове .

ПП „ ГЕРБ“ получава 9 броя, от които 7 за ръководни длъжности и 2 за членове

КП „БСП за България“ получава 8 броя, от които 7 за ръководни длъжности и 1 за членове

КП „Обединени патриоти“ получава 7 броя, от които 3 за ръководни длъжности и 4 за членове

ПП „ДПС“ получава 7 броя, от които 3 за ръководни длъжности и 4 за членове

ПП „Воля“ получава 7 броя, от които 1 за ръководни длъжности и 6 за членове

КП „Демократична България –обединение“  получава 1 брой  за членове

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му съгласно чл.88, ал.1 от ИК.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението да се изпрати на Община Макреш

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      СЕКРЕТАР:

/Полина Башлийска /                                                            /Ваня Василева/

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 16.09.2019 в 19:56 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения