Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 23
Макреш, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпили са заявления от Политическа партия „ВОЛЯ“, подписани от Захарин Иванов Захариев, преупълномощен от Полина Цветославова Цанкова-Христова, упълномощена от Веселин Найденов Марешки - председател на партията, заведени под № 13 от 16 септември 2019 г. във входящ регистър на ОИК - Макреш на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявленията са приложени: Копие от пълномощно в полза на Полина Цветославова Цанкова- Христова

Копие от пълномощно в полза на Захарин Иванов Захариев

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината за гласуване, съгласно Решение  № 963-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, а именно: ВОЛЯ

Общинска избирателна комисия – Макреш разгледа постъпилите заявления и приложените документи и намира, че са налице изискванията на чл. 147, ал. 1 - 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия –Макреш

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в Община Макреш на 27 октомври 2019 г.
 2. Партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване, както следва:

                                                 ВОЛЯ 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: ПОЛИНА БАШИЛИЙСКА

Секретар: ВАНЯ ВАСИЛЕВА

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 16.09.2019 в 19:55 часа

Календар

Решения

 • № 100 / 08.10.2021

  относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

 • № 99 / 06.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 98 / 03.11.2019

  относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения