Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 2
Макреш, 04.09.2019

ОТНОСНО: номерацията на решенията на ОИК-Макреш местните избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. , начина и място на обявяване на решенията на ОИК-Макреш,

 

На основание чл. 87, ал.1 т.1 от ИК, чл.87, ал.2 , от ИК, и Решение ОИК-Макреш

Р Е Ш И:

1.Взетите от ОИК- Макреш решения в изборите за  общински съветници и кметове  на 27.10.2019г. имат единна, последователна номерация с арабски цифри, като след последната арабска цифра се поставя тире и се добавя едно или повече от следните съкращения относно съответния избор:

МИ за избори за общински съветници и кметове;

2.Взетите от ОИК- Макреш решения се обявяват незабавно на определеното за това място  и се публикуват на интернет страницата на ОИК.

  1. Решенията ще бъдат поставяни на таблото от Георги Гергов и Теменужка Игнатова

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      СЕКРЕТАР:

/Полина Башлийска/                                                            /Ваня Василева/

 

Публикувано на сайта на ОИК-Макреш на: 04.09.2019.г. в 17,30.ч.

 

Поставено на Информационното табло:04.09.2019г. в 17.30ч.

 

Свалено от Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

Председател: Полина Башлийска

Секретар: Ваня Василева

 Публикувано ………………………… часа

 

 

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 10.09.2019 в 18:45 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения