Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 159
Макреш, 20.05.2018

ОТНОСНО: Постъпила жалба от Владимир Тошев, упълномощен представител на ПП ГЕРБ.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАКРЕШ

РЕШЕНИЕ № 159-МИ/20.05.2018 г.

Макреш, 20.05.2018

ОТНОСНО: Постъпила жалба от Владимир Тошев, упълномощен представител на ПП ГЕРБ.

В ОИК – Макреш на 20.05.2018 г. в 11,30 часа. е постъпила жалба с вх. № 10/ 20.05.2018 година от Владимир Тошев, упълномощен представител на ПП ГЕРБ.

В жалбата се твърди, че съгласно  чл. 95 на изборния кодекс  в СИК имат право да бъдат назначавани само лица , които имат права да гласуват за съответния избор .

След справка на ГРАО община Макреш ОИК установи че лицата цитирани в жалбата действително нямат адресна регистрация на територията на община Макреш.

Имайки впредвид решение № 1984-МИ/НР, София, 08.09.2015г. на ЦИК и РЕШЕНИЕ № 2245-МИ/НР, София, 17.09.2015г. на ЦИК, РЕШЕНИЕ № 2303-МИ/НР София, 22.09.2015г. на ЦИК и РЕШЕНИЕ № 9951София, 29.09.2015г. на Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение.

Освен това членовете на СИК са назначени на 24.04.2018г. с решение 141 на ОИК Макреш, което решение е влязло в законна сила и решението не е обжалвано в законоустановения срок.

Приложимите решения са за назначаване на СИК и според тях няма изискване адреса да е на територията на общината.

Предвид гореизложеното в жалбата и фактите изложени в нея ОИК Макреш.

На основание чл. 88 ИК срока за оспорване е изтекъл от обявяването на решението пред ЦИК, въз основа на което ОИК Макреш

РЕШИ:

Оставя без уважение жалбата и не отстранява членове на СИК на основание на адресна регистрация .

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      СЕКРЕТАР:

/Петър Тодоров /                                                            /Лиляна Митова/

 

Публикувано на сайта на ОИК-Макреш на: 20.05.2018 г. в 12:50 ч.

Поставено на Информационното табло:20.05.2018 г. в 13:10 ч.

 Свалено от Информационното табло:…………………………….г. в …………………ч.

Председател: Петър Ванчев Тодоров

Секретар: Лиляна Стоянова Митова-Кьосашка

* Публикувано на 20.05.2018 в 13:15 часа

Календар

Решения

  • № 173 / 27.05.2018

    относно: Избор на кмет на община Макреш втори тур

  • № 172 / 27.05.2018

    относно: Обявяване край на изборния ден в община Макреш

  • № 171 / 27.05.2018

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на частични избори за кмет на община Макреш втори тур на 27.05.2018 г. в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения