Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 62
Макреш, 22.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на маршрути и отговорници по секции от ОИК – Макреш за разнасяне на изборните книжа и материали и за подписване на запечатания плик с печата на всяка СИК при предаването му на 26.10.2019 г. в изборен район 0525 – Макреш за произвеждане изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

На основание чл.87, ал.1, т.20 от ИК, ОИК Макреш

РЕШИ:

 1. Определя следният маршрут, часове и отговорници от ОИК – Макреш, които ще разнасят изборните книжа и материали в изборен район 0525 – Макреш за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.:  
 • с. Вълчек – СИК 052500002 - 14.00 часа
 • с. Макреш - СИК 052500001 - 14.30 часа
 • с. Толовица – СИК 052500003 – 15.00 часа
 • с. Цар Шишманово – СИК 052500004 - 15.30 часа
 • с. Подгоре – СИК 052500005 - 16.00 часа
 • с. Раковица – СИК 052500006 – 16.30 часа
 • с. Киреево – СИК 052500007 - 17.00 часа
 • с. Макреш – ПСИК 052500008 - 17.45 часа
 1. Определя следните членове на ОИК – Макреш - Полина Сашова Башлийска, Александра Цветанова Димитрова и Ваня Иванова Василева да участват в разнасянето на изборните книжа и да подпишат запечатания плик с печата на всяка СИК при предаването му на 26.10.19 г., както и приемно-предавателните протоколи:

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 22.10.2019 в 17:56 часа

Календар

Решения

 • № 100 / 08.10.2021

  относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

 • № 99 / 06.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 98 / 03.11.2019

  относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения