Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 3
Макреш, 10.09.2019

ОТНОСНО: Определяне и обявяване на изборните райони в община Макреш при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Територията на община Макреш представлява един многомандатен изборен район за избор на общински съветници и един едномандатен изборен район за избор за кмет на общината.

Територията на всяко кметство в община Макреш за произвеждане на избори за кмет на кметство представлява отделен едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 3, вр. чл. 404 от Изборния кодекс, Решение № 571-МИ/26.07.2019 г. на ЦИК и (ЕКАТТЕ) в страната, Общинска избирателна комисия- Макреш

Р Е Ш И:

1.Определя и обявява номера на един многомандатния изборен район за избор на общински съветници и едномандатния изборен район за избор на кмет на община Макреш както следва: 0525
      2.Определя  и обявява номерата на един отделен едномандатните изборни райони за произвеждане на избори за кмет на кметство в община Макреш, както следва:

052562044  село Раковица

Копие от решението да се изпрати на Община Макреш за сведение.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.
 Настоящето решение да се обяви публично чрез поставянето му на определеното място за обявяване на решенията на ОИК и на интернет страницата на ОИК Макреш и да се изпрати на Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 11.09.2019 в 11:38 часа

Календар

Решения

  • № 100 / 08.10.2021

    относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

  • № 99 / 06.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

  • № 98 / 03.11.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения