Общинска избирателна комисия Макреш


РЕШЕНИЕ
№ 11
Макреш, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ГЕРБ“ подписани от  Николай Вълчев Ненчев , преупълномощен от Владимир Цветанов Тошев с пълномощно № 008/08.08.2019 г. - областен координатор на ПП “ГЕРБ“, упълномощен с пълномощно № КО-Г 283/30.07.2019г. от Бойко Методиев Борисов - Председател и представляващ ПП“ГЕРБ“,, заведени под № 1  от 12 септември 2019 г. във входящ регистър на ОИК - Видин на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявленията са приложени: копие от пълномощни с № КО-Г-283 от 30.07.2019 година и  №008/08.08.2019г.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината за гласуване, съгласно Решение  № 962-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, а именно: ПП ГЕРБ

Общинска избирателна комисия – Макреш разгледа постъпилите заявления и приложените документи и намира, че са налице изискванията на чл. 147, ал. 1 - 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Предвид изложеното на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия –Макреш

РЕШИ:

 

 1. РЕГИСТРИРА политическа партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Макреш на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване, както следва:

                                                 ПП ГЕРБ 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: ПОЛИНА БАШИЛИЙСКА

Секретар: ВАНЯ ВАСИЛЕВА

Председател: Полина Сашова Башлийска

Секретар: Ваня Иванова Василева

* Публикувано на 16.09.2019 в 19:48 часа

Календар

Решения

 • № 100 / 08.10.2021

  относно: предсрочно прекратяване общински съветник в Общински съвет - Макреш и обявяване за избран за общински съветник МАРИАНА ЛЮДМИЛОВА МАРИНОВА

 • № 99 / 06.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

 • № 98 / 03.11.2019

  относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Макреш, предложени от различни партии и коалиции, за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове втори тур на 03.11.2019 година в ГД „ГРАО” – Видин.

всички решения